Projecten

Nieuwbouw Ikea, Zwolle

In opdracht van Moeskops Staalbouw te Bergeijk leverden wij de detailberekeningen en staaltekeningen van de complete staalconstructie voor de nieuw te bouwen vestiging van Ikea in Zwolle. De vestiging is op 18 februari 2015 geopend.

Fundering trappen Drechtsteden

Voor de realisatie van vluchtmogelijkheden vanaf het spoor zijn er enkele vluchttrappen langs het spoor gerealiseerd. In opdracht van Knipscheer Rail-Infra leverden wij de berekeningen en uitvoeringstekeningen van de fundering voor deze trappen. De trappen zijn eind 2014 opgeleverd.

Uitbreiding hotel De Jonge, Assen

In opdracht van hotel De Jonge te Assen verzorgden wij de hoofdberekening, detailberekeningen en constructieve begeleiding van de uitbreiding van hotel De Jonge te Assen. De verbouwing is begin 2015 gestart.

Hoogspanningsmasten Zwartsluis-Vollenhove

In opdracht van A.Hak Electron B.V. verzorgden wij het tekenwerk voor de mastverzwaring en aanpassing van acht typen hoogspanningsmasten voor de lijn Zwartsluis-Vollenhove.
In opdracht van TenneT leverden wij voor bovenstaande masttypen de complete set staal- en funderingstekeningen ten behoeve van hun digitale archivering.

Nieuwbouw VRI-poort, Nijmegen

In opdracht van Jan Kuipers Nunspeet en BAM Wegen leverden wij, voor de nieuw te bouwen verkeersregelinstallatie te Nijmegen, de hoofdberekening van zowel de staalconstructie als de fundering, de detailberekeningen en tekeningen van de complete staalconstructie en de uitvoeringstekeningen voor de fundering. De VRI-poort is in maart 2015 in gebruik genomen.